logo Kamerkoor Lauwersconsort Kamerkoor Lauwersconsort

o.l.v Jan Pranger

OP ZOEK NAAR EEN KOOR?

ZOEKT U...

·        Aangenaam gezelschap ?

·        Een prettige bezigheid ?

·        Het gevoel om samen mooie muziek te maken ?

·        Een basis ook voor meer zelfvertrouwen en plezier ?

·        Een koor dat hieraan voldoet ?

Dan bent u van harte welkom bij Kamerkoor Lauwers Consort.

Het Lauwers Consort in Grijpskerk onder leiding van Jan Pranger is een kamerkoor met leden uit het hele Westerkwartier en de provincies Groningen en Friesland.
De leeftijd van de leden varieert van circa 30 tot 70+ jaar.
Iedereen is welkom, en jonge mensen in het bijzonder.

Het Kamerkoor Lauwers Consort is in 1988 opgericht door haar dirigent Jan Pranger. Gedurende haar hele bestaan heeft het koor veel successen geboekt met haar optredens. Het Lauwers Consort verzorgt momenteel zo'n twee keer per jaar een concert, meestal in de provincie  Groningen. Daarnaast verleent het koor incidenteel medewerking aan kerkdiensten, 4 mei herdenkingen en culturele activiteiten.

Het koor streeft ernaar om met zo’n twintig tot dertig zangers een uitstekende amateurkwaliteit te realiseren. Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij de repetities zoveel mogelijk bijwonen. Het is niet noodzakelijk dat zij noten kunnen lezen, maar wel handig.

REPERTOIRE

Over het algemeen zingt het Lauwers Consort vierstemmige klassieke, vaak muziek uit de negentiende eeuw. Veel muziek van Romantische componisten, zoals Gounod, Mendelssohn en Bruckner. Maar ook staat er geregeld “ Bach” en werk van hedendaagse componisten op het programma. Vaak is de repetitie gericht op een volgend optreden, maar soms ook om gewoon mooie muziek te maken.

BELANGSTELLING?

U BENT IEDER WOENSDAGAVOND VAN HARTE WELKOM VANAF 20.00 TOT 22.00 UUR IN DE GEREFORMEERDE KERK AAN DE NICOLAAS GRIJPSTRAAT TE GRIJPSKERK.

Contactinfo

  • Klik hier voor meer informatie/aanmelden.
  • Klik hier om een track van ons te downloaden.
  • Klik hier om de lijst met stukken te downloaden.
  • klik hier voor het persbericht over ons concert.

logo Kamerkoor Lauwers Consort

Wat voor koor is het Lauwers Consort?

Het Lauwers Consort is opgericht door dirigent Jan Pranger, omdat bleek dat er in het Groninger Westerkwartier behoefte bestond aan een kleine  en wat gespecialiseerde koorvorm.

Het is een kamerkoor geworden dat bestaat uit een enthousiaste groep mensen die -naast veel plezier in het zingen zelf- allemaal één doel voor ogen hebben, n.l. het zingen op goed niveau.

Een aantal hoogtepunten van het Lauwers Consort waren onder meer:

1. Het uitbrengen van een CD met werken van Charles Gounod.

2. Een concert in de St. Martinuskerk te Sneek met missen van Saint Saëns en Vierne.

3. Een kerstconcert in 1998 in de prachtige Eglise St.Merrie in het hartje van Parijs.

logo Kamerkoor Lauwers Consort

De naam van het koor is ontleend aan De Lauwers.
Vanouds een riviertje dat de grens vormt tussen Groningen en Friesland.
De leden komen dan ook vooral uit deze provincies.

Mocht u zin hebben om eens met ons mee te zingen, dan bent u van harte welkom.
Wij zingen elke week op woensdag tussen acht en tien uur 's avonds in de Gereformeerde kerk aan de Nicolaas Grijpstraat te Grijpskerk. Tot ziens?