logo Kamerkoor Lauwersconsort Kamerkoor Lauwersconsort

o.l.v Jan Pranger

Bestuur Lauwers Consort

Samenstelling

Voorzitter Henk van Dijk 0594 - 213217
Secretaresse Diny Pool 0594 - 212872
Penningmeester Henk van der Veen 050 - 4031872

Documentatie

Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement.
Klik hier voor een welkom aan nieuwe leden.
Klik hier voor de lijst met onze zangstukken.

Contactadres

Secretariaat p/a Stein van Malsenstraat 25, 9842 PS  Niezijl

Wim Wilts


foto Wim Wilts


De website is gemaakt in Microsoft Expression Web, opvolger van Microsoft FrontPage.