logo Kamerkoor Lauwersconsort Kamerkoor Lauwersconsort

o.l.v Jan Pranger

2008 Lustrumconcert Grijpskerk

Zaterdag 31 mei 's avonds vanaf 20.00 uur is in de N.H Kerk van Grijpskerk een lustrumconcert gegeven door 't Lauwers Consort.
Op het programma stonden alle missen van Charles Gounod.

Medewerking werd verleend door organist David de Jong en diverse leden van het Collegium Vocale Reformatum (ook een koor van dirigent Jan Pranger). David de Jong speelde als muzikaal intermezzo een passend Andante van Cor Kint.

Links: NH-kerk te Grijpskerk foto N.H. kerk Niehove
foto NH-kerk Grijpskerk
Rechts: NH-kerk te Niehove


2006 Kerstconcert Niehove

Eind 2006 was er een concert in de Nederlands Hervormde kerk van Niehove. Vrijdagavond 15 december om 20.00 uur werd daar door het Lauwers Consort een mooi Kerstconcert gegeven.

Medewerking werd verleend door een houtblazers-ensemble, bestaande uit hobo, althobo en twee fagotten. Er is die avond onder meer geluisterd naar de Messe Brève van Charles Gounod. Deze "korte mis" bestaat uit zes delen.

Bij ieder deel werden meer of minder bekende werken van diverse componisten uitgevoerd onder andere Ingegneri, Palestrina, Nikolaus, Schütz, Decius, Schröter, Praetorius, Gesius, Schubert, Reichart en uiteraard niet te vergeten Bach.

Het houtblazersensemble heeft, naast begeleiding van het koor, enkele intermezzo’s geven. Zo probeert dit kamerkoor de kersttraditie in Niehove op verrrassende wijze voort te zetten.

Ledenlijst 2008

Sopranen

Boukje Agema
Emma Bakker
Alie Kloosterman
Ciska Kort
Aly Landman
Margriet Nieland
Gertruud Prenger
Dia Pijl
 

Alten

Karolien Blijham
Geerie de Bruijn
Nelly Drost
Henny van Dijk
Annie Hoek
Hilda Meijer
Tinie Mulder
Dini Pool
Hannah Sijbrands-Bos
 

Tenoren

Jan Altenburg
Henk van Dijk
Wim Oudenampsen
Henk van der Veen
Hette van der Zee
 

Bassen

M. Addens
J.M. Bijzitter
Harm Huizinga
Otto Lappòhn
Victor Timmer
Simon Sijbrands