logo Kamerkoor Lauwersconsort Kamerkoor Lauwersconsort

o.l.v Jan Pranger

Muziek (algemeen)

  • C-V-R.nl
    Collegium Vocale Reformatum - dirigent: Jan Pranger.
  • EREdienst.com
    Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici (VGK).

Musici (contact Lauwers Consort)

Overige (m.n. leden Lauwers Consort)

Muzikale links

Op deze pagina m.n. de met het Lauwers Consort verbonden websites.

We houden ons uiteraard aanbevolen voor tips e.d. van webstek bezoekers...

Hoe zag deze website er tot 1 juni 2008 uit? Nou:

Klik hier voor een indruk.